nui

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคน...ครูนุ้ย

ผลงานในสมุด

รายงาน

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรื่องรู้เว็บบล็อก(web blog)

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน   สุจิตตรา จันทร์ลอย
นางสาวพัณณ์ชิตา สิทธิประทานพร หมู่ 1 เลขที่ 17
นักศึกษาป.บัณฑิต  รุ่นที่ 13
ภาคการศึกษา 2/2553

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ   นางสาวพัณณ์ชิตา สิทธิประทานพร
ชื่อเล่น นุ้ย
วันเกิด 12 พฤษภาคม 2530
ภูมิลำเนา 258/16 ถ.มนตรีสุริยวงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
เบอร์โทร 081-8589200
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ทัศนคติ สู้..แม้ยากลำบาก

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดรุณาราชบุรีพณิชยการ(บัญชี)
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานอดิเรก
เล่นเกม อ่านการ์ตูน ดูหนัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความทรงจำ